Δαφνέλαιο – Laurel Oil

 100% εκχύλισμα Δαφνέλαιου σε δύο διαφορετικού μεγέθους μπουκαλάκια.
 100% pure Laurel Oil extract in two different bottle sizes.

 

  • Δαφνέλαιο 100mlLaurel Oil 100ml
Δαφνέλαιο 100ml – Laurel Oil 100ml

 

  • Δαφνέλαιο 60mlLaurel oil 60ml
Δαφνέλαιο 60ml – Laurel oil 60ml

Περισσότερες πληροφορίες για το Δαφνέλαιο:
More information about Laurel Oil:

Δαφνέλαιο Πληροφορίες – Laurel Oil Information
Για να παραγγείλετε πατήστε εδώ.  – To order please click here.