Βαλσαμέλαιο – Balsam Oil

 100% εκχύλισμα Βαλσαμέλαιο σε δύο διαφορετικού μεγέθους μπουκαλάκια.
 100% pure St. John’s wort extract in two different bottle sizes.

 

  • Βαλσαμέλαιο 100ml – Balsam Oil 100ml
Βαλσαμέλαιο 100ml- Balsam Oil 100ml

 

  • Βαλσαμἐλαιο 60ml – Balsam Oil 60ml
Βαλσαμἐλαιο 60ml – Balsam Oil 60ml

 Περισσότερες πληροφορίες για το βιολογικό Βαλσαμέλαιο
More information about the organic balsam Oil

Βαλσαμέλαιο Βιολογικό Πληροφορίες- Balsam Oil Organic Information

Για να παραγγείλετε πατήστε εδώ. Τo order please click here.